Wij geven onze uitwisselingsscholieren een buddy op school

Decaan Ellen over uitwisselingen op school

Met zes vestigingen in en om Emmen is het Esdal College een school met ambities. Aandacht en ontwikkeling voor medewerkers, het centraal zetten van de leerlingen en benutten van de verschillen tussen leerlingen zijn belangrijke pijlers van de school. Daarnaast profileert het Esdal College zich door hun studenten voor te bereiden op wereldburgerschap.

Ellen Fox, decaan op het Esdal College, zegt hierover: ‘De toekomst van onze scholieren zal niet alleen in Nederland liggen. Door als school internationalisering te betrekken bij de lessen wordt de stap gezet om jongeren in een vormende periode van hun leven voor te bereiden om wereldburgers te worden. Zij beseffen dat ze verbonden zijn met de rest van de wereld en dat ze hier een zelfverzekerde en actieve rol in kunnen spelen. Met alle tumult in Europa is dit een hele belangrijke les.’

Ellen Fox, decaan VWO, Esdal College

Drempel voor scholen om deuren te openen voor scholieren uit een ander land

Een logische manier om leerlingen voor te bereiden op wereldburgerschap is door het opvangen van een uitwisselingsscholier uit een ander land. Toch lijkt hier voor veel scholen een drempel voor te zijn

Esdal CollegeEllen: ‘Natuurlijk zijn er talloze redenen te bedenken waarom een school eigenlijk helemaal niet zit te wachten op scholieren uit het buitenland. Scholen zijn bang dat het een hoop gedoe oplevert terwijl er al zoveel te doen is. Of dat het een idee van het bestuur is waarvoor onder de docenten niet genoeg draagkracht is. Ook eerdere, minder positieve ervaringen met een uitwisselingsscholier die niet als engel geboren bleek te zijn, maar zich ontpopte als een gewone puber kunnen enige weerstand oproepen.
Natuurlijk lijken dit allemaal legitieme redenen, maar vaak zit er achter al deze redenen ook een angst voor het onbekende terwijl je juist van een docent nieuwsgierigheid zo mogen verwachten. Als docent, mentor, decaan en bestuur bepaal je mede hoe jouw pupillen naar hun wereld kijken. Internationalisering hoort daarbij.’

Wat brengt een uitwisselingsscholier de school en de leerlingen van de school?

Ellen: ‘Met een uitwisselingsscholier op school gaat culturele uitwisseling bijna als vanzelf. Andere culturen en levensstijlen worden bespreekbaar en scholieren ontwikkelen een wereldwijde blik. Misschien geeft het leerlingen zelf ook vertrouwen om een periode op uitwisseling te gaan. Een buitenlandse scholier in de klas kan leerlingen helpen verschillen tussen mensen te waarderen en respecteren. Het helpt hen meer empathie en begrip te ontwikkelen.

Met iedere uitwisseling ontstaan verbindingen tussen mensen uit verschillende delen van de wereld. Er ontstaan vriendschappen tussen de uitwisselingsscholier, mensen van de sportvereniging, met de gastgezinnen en met medescholieren. Door een uitwisselingsscholier aan een buddy te koppelen wordt de betrokkenheid van scholieren onderling nog meer vergroot. Het geeft de uitwisselingsscholier sneller een gevoel erbij te horen en het brengt de Nederlandse scholier een stukje verantwoordelijkheid bij. Wat wij als school merken is dat door de komst van een uitwisselingsstudent de sfeer en leeromgeving voor zowel onze scholieren als docenten wordt verrijkt met nieuwe ideeën.’

Vragen over de samenwerking

De missie van High School Holland is door uitwisselingen meer begrip te kweken tussen mensen en culturen. Toch wordt vaak juist vooral de commerciële kant van High School Holland door scholen gezien. Hoe kijk jij hier tegenaan?
Je kunt als school niet bezig zijn met het vinden van studenten in het buitenland. In theorie zou je met een school in een ander land misschien afspraken kunnen maken, maar dan heb je dus altijd scholieren uit datzelfde land. Naast het gegeven dat dit erg veel tijd kost, zijn wij ook geen IND-referent. Een uitwisseling moet aan veel voorwaarden voldoen en wij willen als school juist gebruik maken van de meerwaarde die een student uit het buitenland brengt binnen onze school. Iedereen moet doen waar hij goed in is. Ik weet dat het selecteren, opvangen, begeleiden, en het zoeken van scholen, gastgezinnen en lokale coördinatoren gewoon heel veel werk is. Fijn dat dit wordt gedaan door een organisatie als Travel Active. Het contact met medewerkers ervaar ik helemaal niet als commercieel, maar juist als betrokken, sociaal en behulpzaam.

Heb je nog tips voor scholen?

Na een paar jaar met High School Holland samengewerkt te hebben, heb je nog tips?
Ik weet dat de meeste zaken al in werking zijn gezet, omdat wij natuurlijk vaker onderling contact hebben gehad de afgelopen jaren. Ik heb nog wel een aantal tips en ideeën:

  • Travel Active zou zich minder bescheiden mogen op stellen. Maak jezelf binnen scholen zichtbaarder. Het is nu vaak zo dat er op een school een paar contactpersonen zijn. Als zij van baan wisselen wordt een project als uitwisselingen niet overgenomen en dat is natuurlijk jammer.
  • Stuur vlaggen mee met de scholieren zodat deze in de aula kunnen worden gehangen om visueel te maken welke nationaliteiten er op school vertegenwoordigd zijn.
  • Maak scholen bewust dat zij juist door internationalisering hun profiel als school aantrekkelijker kunnen maken voor (toekomstige) leerlingen.
  • Werk samen met scholen in het werven van gastgezinnen zodat al voor een nieuw schooljaar duidelijk is welke roosters er gemaakt kunnen worden.
  • Hoewel jullie handboek alle informatie bevat die scholen nodig hebben, zou ik als tip willen meegeven om ook een soort samenvatting te maken.
  • Maak tutorials voor docenten op basis van hun eigen input. Dit vergroot je binding en levert nuttige praktische informatie op.High School Holland - student op school header

Wat zou je scholen willen meegeven?
Leerplicht geldt ook voor scholieren uit het buitenland. Stop met koudwatervrees en probeer het gewoon eens! Wat kan je gebeuren?

Jouw school aanmelden?

Small country, great place!

Culturele uitwisselingen

Haal de wereld in huis en beleef een onvergetelijk avontuur met High School Holland.

Uitwisselingsstudenten

Jaarlijks komen meer dan 120 leergierige studenten vol enthousiasme en energie naar Nederland.

Samen voor persoonlijke ontwikkeling

Samen met onze local coordinators, gastouders en scholen zorgen we voor een unieke uitwisseling.